11 proc. mniej fuzji i przejęć w drugim kwartale

W II kwartale 2020 roku na polskim rynku przeprowadzono 52 transakcje fuzji i przejęć. Liczba ta jest niższa o 11 niż w II kwartale 2019 roku - wynika z raportu M&A Index Poland, przygotowywanego przez Navigator Capital oraz Fordata.

11 proc. mniej fuzji i przejęć w drugim kwartale

W II kwartale 2020 roku na polskim rynku przeprowadzono 52 transakcje fuzji i przejęć. Liczba ta jest niższa o 11 niż w II kwartale 2019 roku - wynika z raportu M&A Index Poland, przygotowywanego przez Navigator Capital oraz Fordata.