Aktywa funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2020)

Czerwiec, jak i cały II kwartał, to czas odrabiania poniesionych wcześniej strat. 

Aktywa funduszy inwestycyjnych  (czerwiec 2020)
Czerwiec, jak i cały II kwartał, to czas odrabiania poniesionych wcześniej strat.