Aktywa funduszy inwestycyjnych (maj 2020)

Wartość aktywów netto polskiego rynku funduszy inwestycyjnych wzrosła w maju o ponad 5 mld zł i na koniec miesiąca wyniosła 244,4 mld zł

Aktywa funduszy inwestycyjnych (maj 2020)
Wartość aktywów netto polskiego rynku funduszy inwestycyjnych wzrosła w maju o ponad 5 mld zł i na koniec miesiąca wyniosła 244,4 mld zł