Aviva Investors TFI obniża opłaty i wprowadza nowe jednostki

Aviva Investors TFI obniżyło wynagrodzenie stałe za zarządzanie w 7 subfunduszach, wprowadziło zmiany w katalogu kosztów, w tym opłaty zmienne, a także utworzyło nowe typy jednostek 

Aviva Investors TFI obniża opłaty i wprowadza nowe jednostki
Aviva Investors TFI obniżyło wynagrodzenie stałe za zarządzanie w 7 subfunduszach, wprowadziło zmiany w katalogu kosztów, w tym opłaty zmienne, a także utworzyło nowe typy jednostek