Badanie PPK: poziom partycypacji w I turze mógł być wyższy

Poziom partycypacji mógłby być wyższy, gdyby większa była kampania informacyjna ze strony rządu i gdyby zaproponowano większe ulgi podatkowe - wynika z raportu "Wdrożenie PPK", sporządzonego przez IGTE i IZFiA, do którego dotarł PAP Biznes

Badanie PPK: poziom partycypacji w I turze mógł być wyższy
Poziom partycypacji mógłby być wyższy, gdyby większa była kampania informacyjna ze strony rządu i gdyby zaproponowano większe ulgi podatkowe - wynika z raportu "Wdrożenie PPK", sporządzonego przez IGTE i IZFiA, do którego dotarł PAP Biznes