Copernicus Capital TFI likwiduje dwa fundusze, w tym spółek wzrostowych

Towarzystwo poinformowało o otwarciu likwidacji dwóch subfunduszy z parasola FIO – Copernicus Best Brands i Copernicus Innowacji i Wzrostu

Copernicus Capital TFI likwiduje dwa fundusze, w tym spółek wzrostowych
Towarzystwo poinformowało o otwarciu likwidacji dwóch subfunduszy z parasola FIO – Copernicus Best Brands i Copernicus Innowacji i Wzrostu