Fed zaszkodził akcjom, pomógł obligacjom

Zapowiedź utrzymania przez rezerwę federalną stóp procentowych na obecnym poziomie aż do 2022 r. spowodowała wzrost cen obligacji i doprowadziła do osłabienia dolara, ale jednocześnie wpłynęła na pogorszenie się nastrojów na rynku akcji

Fed zaszkodził akcjom, pomógł obligacjom
Zapowiedź utrzymania przez rezerwę federalną stóp procentowych na obecnym poziomie aż do 2022 r. spowodowała wzrost cen obligacji i doprowadziła do osłabienia dolara, ale jednocześnie wpłynęła na pogorszenie się nastrojów na rynku akcji