Investors TFI: obligacje długoterminowe mogą jeszcze zyskać

W czwartek RPP obniżyła stopy procentowe, w tym główną stopę referencyjną z 0,5% do 0,1%. Decyzja ta była zaskoczeniem dla rynku i zaowocowała silnym wzrostem cen obligacji skarbowych

Investors TFI: obligacje długoterminowe mogą jeszcze zyskać
W czwartek RPP obniżyła stopy procentowe, w tym główną stopę referencyjną z 0,5% do 0,1%. Decyzja ta była zaskoczeniem dla rynku i zaowocowała silnym wzrostem cen obligacji skarbowych