Ipopema TFI wykupiło certyfikaty niektórych funduszy Lumen

Klienci siedmiu funduszy, których zarządzanie przejęło Ipopema TFI na przełomie 2019 i 2020 r., zyskali zwrot zainwestowanych środków w pełnej wysokości oraz 5-7% stopy zwrotu w skali roku.

Ipopema TFI wykupiło certyfikaty niektórych funduszy Lumen
Klienci siedmiu funduszy, których zarządzanie przejęło Ipopema TFI na przełomie 2019 i 2020 r., zyskali zwrot zainwestowanych środków w pełnej wysokości oraz 5-7% stopy zwrotu w skali roku.