Jak ochronić płynność firmy przed skutkami COVID-19? 8 kroków

Firma Deloitte radzi podjęcie 8 kroków, by ochronić płynność finansową firmy przed skutkami COVID-19, w tym opracowanie planu awaryjnego, przegląd ekspozycji na ryzyko walutowe i wiarygodności kredytowej kontrahentów, uwolnienie zamrożonej...

Jak ochronić płynność firmy przed skutkami COVID-19? 8 kroków

Firma Deloitte radzi podjęcie 8 kroków, by ochronić płynność finansową firmy przed skutkami COVID-19, w tym opracowanie planu awaryjnego, przegląd ekspozycji na ryzyko walutowe i wiarygodności kredytowej kontrahentów, uwolnienie zamrożonej gotówki, wdrożenie narzędzi IT.