JSW: Ponad 600 mln zł zysku netto w 2019 r.

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2019 roku 628,9 mln zł wobec 1.737,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym.

JSW: Ponad 600 mln zł zysku netto w 2019 r.

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2019 roku 628,9 mln zł wobec 1.737,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym.