Marczuk: podczas kryzysu do PPK przystąpiło kilkadziesiąt tysięcy osób

Obecnie liczba uczestników PPK przekroczyła 1,1 mln i jest taka jak pod koniec 2019 roku.

Marczuk: podczas kryzysu do PPK przystąpiło kilkadziesiąt tysięcy osób
Obecnie liczba uczestników PPK przekroczyła 1,1 mln i jest taka jak pod koniec 2019 roku.