Mniej JP Morgan w Skarbiec TFI

Z końcem czerwca TFI zaczyna likwidację trzech subfunduszy parasola Skarbiec – Global Funds SFIO. W kolejnych dwóch zmniejszy udział funduszy JP Morgan

Mniej JP Morgan w Skarbiec TFI
Z końcem czerwca TFI zaczyna likwidację trzech subfunduszy parasola Skarbiec – Global Funds SFIO. W kolejnych dwóch zmniejszy udział funduszy JP Morgan