„Mój pierwszy fundusz” – Pekao TFI oferuje zniżkę w opłacie manipulacyjnej

Nowi klienci funduszy Pekao TFI kupowanych za pośrednictwem Banku Pekao lub Biura Maklerskiego Pekao zapłacą znacznie niższą opłatę manipulacyjną za nabycie jednostek

„Mój pierwszy fundusz” – Pekao TFI oferuje zniżkę w opłacie manipulacyjnej
Nowi klienci funduszy Pekao TFI kupowanych za pośrednictwem Banku Pekao lub Biura Maklerskiego Pekao zapłacą znacznie niższą opłatę manipulacyjną za nabycie jednostek