Możliwe rozszerzenie katalogu branż objętych ochroną przed przejęciami

Niewykluczone jest rozszerzenie katalogu branż objętych ochroną przed przejęciami - wynika z poniedziałkowej wypowiedzi wicepremier, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

Możliwe rozszerzenie katalogu branż objętych ochroną przed przejęciami

Niewykluczone jest rozszerzenie katalogu branż objętych ochroną przed przejęciami - wynika z poniedziałkowej wypowiedzi wicepremier, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.