Najlepsze konta oszczędnościowe (czerwiec 2020)

Czerwiec przyniósł szereg zmian stawek procentowych i innych warunków na wielu kontach oszczędnościowych. Są one pokłosiem obniżek stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej

Najlepsze konta oszczędnościowe (czerwiec 2020)
Czerwiec przyniósł szereg zmian stawek procentowych i innych warunków na wielu kontach oszczędnościowych. Są one pokłosiem obniżek stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej