Nie tylko ostatnia mila. W e-commerce liczy się też magazyn

Dobrze zaprojektowana strefa przyjęcia i wydania, różnorakie strefy składowania, strefy usług kreujących wartość dodaną, strefy...

Nie tylko ostatnia mila. W e-commerce liczy się też magazyn
Dobrze zaprojektowana strefa przyjęcia i wydania, różnorakie strefy składowania, strefy usług kreujących wartość dodaną, strefy...