Niektórzy prowadzący PPE mogą utracić zwolnienie z PPK

W środę 1 lipca pracodawcy, którzy prowadzą PPE zwalniające z utworzenia PPK, będą musieli sprawdzić, czy wciąż spełniają odpowiednie warunki. Jeśli nie, będą musieli utworzyć PPK

Niektórzy prowadzący PPE mogą utracić zwolnienie z PPK
W środę 1 lipca pracodawcy, którzy prowadzą PPE zwalniające z utworzenia PPK, będą musieli sprawdzić, czy wciąż spełniają odpowiednie warunki. Jeśli nie, będą musieli utworzyć PPK