Obniżki stóp procentowych, skup obligacji i agencje ratingowe

Jeszcze na dobre nie przebrzmiały dyskusje pomiędzy ekonomistami, które wywołała ostatnia nieoczekiwana obniżka stóp procentowych przez RPP, a już mamy sygnały płynące z agencji ratingowych

Obniżki stóp procentowych, skup obligacji i agencje ratingowe
Jeszcze na dobre nie przebrzmiały dyskusje pomiędzy ekonomistami, które wywołała ostatnia nieoczekiwana obniżka stóp procentowych przez RPP, a już mamy sygnały płynące z agencji ratingowych