Prognozy Komisji Europejskiej, a inwestowanie na rynku akcji

Przy obecnych poziomach stóp procentowych i bardzo niskich rentownościach obligacji, to rynki akcji w perspektywie kolejnych kilku, czy nawet kilkunastu lat mogą przynieść wyższe stopy zwrotu

Prognozy Komisji Europejskiej, a inwestowanie na rynku akcji
Przy obecnych poziomach stóp procentowych i bardzo niskich rentownościach obligacji, to rynki akcji w perspektywie kolejnych kilku, czy nawet kilkunastu lat mogą przynieść wyższe stopy zwrotu