Pułapki myślenia i emocje w inwestowaniu

W inwestowaniu liczy się przede wszystkim zimna głowa i obiektywna ocena sytuacji. Ale czy da się tak, gdy rynki spadają i rosną w niespotykanym wcześniej tempie?

Pułapki myślenia i emocje w inwestowaniu
W inwestowaniu liczy się przede wszystkim zimna głowa i obiektywna ocena sytuacji. Ale czy da się tak, gdy rynki spadają i rosną w niespotykanym wcześniej tempie?