Quercus TFI miało w 2019 r. 19,6 mln zł zysku netto

W 2019 r. Quercus TFI odnotowało 19,6 mln zł zysku netto, czyli 3,6% powyżej szacowanego w styczniu zysku na poziomie 18,9 mln zł oraz wobec 10,2 mln zł straty netto rok wcześniej.

Quercus TFI miało w 2019 r. 19,6 mln zł zysku netto
W 2019 r. Quercus TFI odnotowało 19,6 mln zł zysku netto, czyli 3,6% powyżej szacowanego w styczniu zysku na poziomie 18,9 mln zł oraz wobec 10,2 mln zł straty netto rok wcześniej.