Quercus TFI pozyskał w czerwcu prawie 100 mln zł

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec czerwca br. wyniosła 2,29 mld zł wobec 2,15 mld zł miesiąc wcześniej. Fundusze pozyskały 96 mln zł netto

Quercus TFI pozyskał w czerwcu prawie 100 mln zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec czerwca br. wyniosła 2,29 mld zł wobec 2,15 mld zł miesiąc wcześniej. Fundusze pozyskały 96 mln zł netto