Quercus TFI pozyskało w maju 43 mln zł

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec V 2020 r. wyniosła 2 153,6 mln zł (wobec 2 074,2 mln zł na koniec IV 2020 r.)

Quercus TFI pozyskało w maju 43 mln zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec V 2020 r. wyniosła 2 153,6 mln zł (wobec 2 074,2 mln zł na koniec IV 2020 r.)