Raport IZFiA: polski rynek na tle Europy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała raport dotyczący polskiego rynku funduszy w 2019 r. Prezentujemy jedną z sekcji, dotyczącą polskiego rynku na tle Europy

Raport IZFiA: polski rynek na tle Europy
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała raport dotyczący polskiego rynku funduszy w 2019 r. Prezentujemy jedną z sekcji, dotyczącą polskiego rynku na tle Europy