Rynek obligacji nieskarbowych wyszedł obronną ręką z koronawirusowego krachu

Wywiad z Krzysztofem Grudniem, zarządzającym QUERCUS Ochrony Kapitału

Rynek obligacji nieskarbowych wyszedł obronną ręką z koronawirusowego krachu
Wywiad z Krzysztofem Grudniem, zarządzającym QUERCUS Ochrony Kapitału