Struktura oszczędności gospodarstw domowych (marzec 2020)

Koronawirus mocno nadszarpnął nasze oszczędności. Na koniec marca wyniosły one w sumie 1 539 mld zł – o ponad 25 mld zł mniej niż kwartał wcześniej

Struktura oszczędności gospodarstw domowych (marzec 2020)
Koronawirus mocno nadszarpnął nasze oszczędności. Na koniec marca wyniosły one w sumie 1 539 mld zł – o ponad 25 mld zł mniej niż kwartał wcześniej