TFI pod lupą NBP – dotychczasowe ograniczenie opłat za zarządzanie to za mało

Dotychczasowe regulacje dotyczące spadku opłat za zarządzanie w funduszach wydają się niewystarczające w świetle skutków pandemii, czytamy w raporcie o stabilności systemu finansowego NBP

TFI pod lupą NBP – dotychczasowe ograniczenie opłat za zarządzanie to za mało
Dotychczasowe regulacje dotyczące spadku opłat za zarządzanie w funduszach wydają się niewystarczające w świetle skutków pandemii, czytamy w raporcie o stabilności systemu finansowego NBP