Załamała się sprzedaż obligacji detalicznych

Po tym jak zostało obniżone oprocentowania nowych emisji obligacji detalicznych, sprzedaż zmalała do poziomu sprzed 2 lat

Załamała się sprzedaż obligacji detalicznych
Po tym jak zostało obniżone oprocentowania nowych emisji obligacji detalicznych, sprzedaż zmalała do poziomu sprzed 2 lat